Fair Use Policy

Deze Fair Use Policy is van toepassing op de omgang met gegevens van websites of applicaties die verwijzen naar deze Fair Use Policy:

https://www.vobesoft.nl; https://www.vobesoft.com

1. Fair Use :)

Voor het gebruik van data en mail verkeer bij VobeSoft geldt een Fair Use Policy. Dit houdt in dat u in principe ongelimiteerd data kan verwerken binnen VobeSoft. Wanneer het versturen verwerken van data niet meer als redelijk en passend bij uw abonnementsvorm wordt beschouwt kan VobeSoft echter ingrijpen. Wanneer wij tot de conclusie komen dat uw data gebruik onze fair use policy overschrijdt dan zullen wij in overleg met u kijken naar een passende oplossing. Het kan zijn dat een stuk capaciteit opnieuw naar u toebedeelt moet worden in combinatie met een nieuw abonnementstype. De fair use policy is vooral bedoeld om misbruik te voorkomen. Daarom geldt de volgende regel:

Uw gebruik van VobeSoft mag niet onevenredig veel belasting op de server veroorzaken.


Nederlands English Deutsch